Banner animowany

Lista uczestników
V MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU CERAMICZNEGO W KAFLARNI ZDUNY W 2012 r. 

1. Zbigniew Guła ( Niemcy )
2. Alicja Podgórska Birkner (Niemcy)
3. Agnieszka Lisiak Skórka
4. Dorota Śnieg
5. Anna Ambroży Kowalska
6.Maria Podskarbi Hebisz
7. Otar Vephkvadze ( Gruzja)
8. Vera Bakastova ( Rosja)
9. Maria Grzybek
10.Teresa Janicka
11. Danuta Tomaszewska
12. Piotr Romiński
13. Barbara Markiewicz
14 Witold Owczarek
15. Włodzimierz Ćwir

 

Zduny, 20 sierpnia 2011 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI POWOŁANEJ DO

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO W CZASIE TRWANIA

III MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU RZEŹBIARSKIEGO

 

Komisję powołał organizator konkursu, dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury, Tomasz Chudy.

W skład komisji weszli:

 

1.       Beata Ulbrych, kierownik Galerii REFEKTARZ w Krotoszynie

2.       Maria Bartkowiak, przedstawiciel Kaflarni Zduny

3.       Paweł Mizera, plastyk z Krotoszyna

 

Komisja w pełnym składzie obradowała w dniu 20 sierpnia 2009 r. w pomieszczeniach warsztatowych Kaflarni Zduny w celu obejrzenia i oceny rzeźb zgłoszonych do konkursu, następnie przenosząc obrady do pomieszczeń biurowych, gdzie podliczono wyniki .

Podliczeń punktacji dokonano jawnie, nie ujawniając  w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie Komisji.

Identyfikacji rzeźb dokonywano na podstawie arkuszy zgłoszeniowych zawierających nr rzeźby, jej tytuł, oraz imię i nazwisko autora. Członkowie komisji dokonywali indywidualnej oceny rzeźb,  punktując poszczególne kategorie zawarte w formularzu oceny. Rzeźby posiadały jedynie numery i tytuły. Dane personalne

Wyniki glosowania dokonywanego niejawnie, na przygotowanych formularzach oceny (wzór w załączniku) zliczono w obecności wszystkich członków komisji.

Po podliczeniach wszystkich punktów stwierdzono:

Największą ilość punktów oraz pierwszą nagrodę zdobyła rzeźba pt. ŁODZIE, Iryny Radkiewicz z Białorusi

Drugie miejsce i nagrodę drugiego stopnia przyznano pracy pt. DOMOWE OGNISKO, Włodzimierza Ćwira

Trzecie miejsce i nagrodę trzeciego stopnia przyznano pracy pt. BARBARA JUTROSKA Danuty Tomaszewskiej

Nagrodę specjalną Posła Ziemi Krotoszyńskiej Macieja Orzechowskiego, honorowego Patrona POGRANICZA KULTUR  przyznano Irynie Radkiewicz za rzeźbę pt. „PRZENIKANIE”

 

 

Członkowie Komisji gratulują laureatom i jednocześnie wyrażają żal, że w związku z ograniczonymi środkami nie mogli nagrodzić wszystkich prac. Zgłaszają również jednogłośny postulat do organizatora, aby ten podjął starania o zwiększenie puli środków na ten cel.

Następnie członkowie komisji złożyli swoje podpisy pod protokołem ze swojego posiedzenia.

 

Lista uczestników III Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego - Zduny 2011

Decentryzm czy Centryzm – dialogi ceramiczne 

dominanta w centrum czy ukryta

termin : 08 do 20 sierpnia 2011 r.

 
1 . Grażyna Płocica – Polska
2. Leri Papidze – Gruzja
3. Władysław Garnik – Polska
4. Zbigniew Guła – Niemcy
5. Alicja Podgórska Birkner – Niemcy
6. Iryna Radkiewicz – Białoruś
7.  Krystyna Jarczewska – Polska
8.  Agnieszka Lisiak Skórka - Polska
9. Danuta Tomaszewska – Polska
10. Barbara Markiewicz - Polska
11. Witold Owczarek – Polska
12. Maria Podskarbi Hebisz – Polska
13. Laura Pawlicka – Polska
14. Maria Grzybek – Polska
15. Rytis Konstantinovicius - Litwa
16. Magda Grzybowska
17. Włodzimierz Ćwir – Ankudowicz – Polska

Gościem Pleneru będzie również Marek Ruff, malarz, filozof, wielki przyjaciel ludzi i życia. Ukończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni prof. J. Sienickiego. Talent odziedziczył po rodzicach, również artystach malarzach. Jest współtwórcą międzynarodowego kierunku artystycznego "decentryzmu", który miał swój początek w manifeście Adama Wiśniewskiego "Snerga", przyrodniego brata M. Ruffa.

II MIĘDZYNARODOWY PLENER CERAMICZNY

ZDUNY 2010